Gravstein

Vi leverer gravmonumenter og tilbehør som dekker alle formål. Vårt byrå har forbindelse til et anerkjent steinhoggeri på Nordmøre. Det vil glede oss om vi får anmodning fra Dem om en samtale om de tilbud Silseth Sten A/S har gitt vårt byrå. Vårt ønske er at De skal kunne oppsøke kirkegården med vakre stelte graver og med et gravmonument som De selv har valgt ut.

 

Hos oss kan du velge mellom mange steintyper, skrifter, dekor og pynt. Steinene på disse sidene er ment som eksempler, og du kan selv velge annen skrift eller dekor på den steinen du ønsker.

 

 

Tenk gjennom om dere ønsker en familiestein eller en enkel stein. Det er også mulig å få laget sin egen spesielle stein. Fra skisse kan vi produsere gravmonumenter etter ønske. Ta kontakt så hjelper vi gjerne.

 

Vi kan tilby helpolerte steiner, steiner med polert forside eller med matt overflate. Helpolerte steiner er helt vedlikeholdsfrie og vil bli stående på samme måte i overskuelig fremtid. Steiner med matte/rå overflater vil med tiden gro lit til, og bli formert av tidens tann med sin naturlige patina.

 

Alle våre gravmonumenter er sikret på beste måte og etter gjeldende forskrifter. Vi kan tilby hjelp og assistanse om lokale vedtekter angående lovlig størrelse, innramming av plantefelt, montering av fugler og lykter.

Send E-post