Tjenester

Byrået kan bistå ved alle praktiske gjøremål i forbindelse med en begravelse. Nedenfor er en oversikt over varer og tjenester som kan være aktuelle.

 

 • Kiste og utstyr
 • Henting hele døgnet i tilfelle dødsfall i hjemmet
 • Stell av den døde og nedlegging i kiste
 • Dødsmelding og andre offentlige papirer
 • Søknad om gravferdshjelp hos trygdekontor
 • Visning / båreandakt
 • Fastsettelse av tid og sted for seremoni
 • Gjøre avtale med prest / taler om seremoni
 • Formidle dødsannonse(r) i aviser
 • Trykking av sanghefter
 • Formidle solosang og solospill
 • Blomster / båredekorasjoner / kranser
 • Pynting og assistanse i kirken
 • Transport av båre til kirken / kirkegård
 • Øvrig transport av kiste evt. urne i inn- og utland
 • Minnesamvær - ordne lokaler og servering
 • Kontakt med kirkeverge vedrørende gravsted
 • Avtale tid for urnenedsettelse
 • Trekors med navn, i påvente av gravmonument
 • Gravmonument og/eller inskripsjon
 • Gravlykter og lys
 • Ordne alt også vedr. kremasjon

Send E-post