Om BNF

Som medlem av BFN har byrået forpliktet seg til

 

 hensynsfullhet og respekt for de pårørende
taushet med hensyn på personlige forhold
verdighet i alle deler av yrkesutførelsen
å bistå med alle tjenester og varer som er aktuelle
forskriftsmessig utstyr og godt vedlikeholdt bårebil
å gi informasjon om priser
spesifiserte regninger for byråets tjenester
kontroll med hensyn på standard og yrkesutførelse

 

BFN er den "offisielle" forkortelsen for Begravelsesbyråenes Forum - Norge. Foreningen har vel 180 medlemsbedrifter som har oppdrag i forbindelse med rundt 90% av alle begravelser i Norge.

 

Foreningen arbeider blant annet for en god kvalitetsmessig utvikling av bransjen og for sunne gravferdsskikker.

 

BFNs medlemmer har forpliktet seg til å etterkomme bransjens etiske retningslinjer og regler, utarbeidet av den europeiske bransjeorganiasjonen, European Federation of Funeral Services (EFFS). Videre, en egen standard som beskriver det kvalitative nivået et medlemsbyrå skal holde samt hvilke tjenester og varer det skal kunne tilby.

 

BFN har etablert et eget Etisk Utvalg som behandler saker og spørsmål av prinsipiell karakter.

 

Et eget kvalitetssikringsutvalg på i alt fem medlemmer besøker jevnlig medlemsbyråene for å sikre at de etterlever foreningens krav og normer for god forretningsskikk.

Send E-post